KORIŠTENJE DIGITALNOG I KLASIČNOG ARHIVA

KORIŠTENJE DIGITALNOG I KLASIČNOG ARHIVA

• pretplata na digitalni, kao i hard copy arhiv, te usluge press clippinga

• pretraga tekstova po ključnoj riječi

• pretraga medijskih izvještaja a o određenim temama

• pretraga informacija o događajima i ključnim ličnostima

• pretraga istraživanja i analiza koje radi NVO sektor

Osim online pretražive baze, posjedujemo i klasični arhiv koji sadrži dnevne i sedmične novine i časopise objavljene u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji od 1944. godine do danas, kao i najkompletniju kolekciju publikacija iz perioda rata u BiH. Procjenjeno je da Mediacentar i INFOBIRO posjeduju oko 70% svega što je publikovano u periodu 1992 – 1995.