transparentnost medija

Transparentnost poslovanja javnih lokalnih medija

Javni lokalni mediji nisu proaktivni u objavljivanju dokumenata o svom poslovanju.

Reuters pokrenuo Backstory kako bi približio čitaocima proces nastajanja priče

Reuters je pokrenuo inicijativu Backstory koja će čitaocima približiti proces izvještavanja i tako ga učiniti transparantnijim.

Informacije o radu javnih medija u BiH nisu tajne, ali nisu ni javne

Javni mediji uglavnom ne objavljuju informacije o svojim finansijama.

Institucije u BiH finansiraju medije sa desetinama miliona maraka godišnje

Direktno iz budžeta ili kroz oglašavanje, institucije daju milione maraka za medije, pokazalo je istraživanje CRMA-e.

Više od pola bh. institucija ne poštuje ZOSPI

Samo oko 55 posto odgovora stiže na zahtjeve za pristup informacijama.

Subscribe to RSS - transparentnost medija