standardizacija jezika

Pričajmo srpskim, pa i neispravno

Na RTRS-u nije važno kako se srpski jezik govori, nego je bitno da se zove srpski, i da se drugačije ne smije zvati.

U BiH je komunikacijski jaz standardizacijama jezika povećavan s ciljem stvaranja što većih jezičkih razlika među etnijama u procesu njihovog nacionalnog samoosvještenja. Komentar Amera Tikveše.
Subscribe to RSS - standardizacija jezika