sigurnost

Umbrella: Sigurnosna uputstva za novinare i aktiviste

Aplikacija Umbrella na jednom mjestu pruža informacije i resurse o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti za novinare i aktiviste.

Tragedije i novinari: Vodič za efikasnije izveštavanje

Novinari, urednici, foto-reporteri i ostali članovi redakcije imaju ulogu u izveštavanju o mnogim tragedijama tokom svog radnog veka. Zadaci se kreću od ratova do terorističkih napada, od avionskih nesreća do prirodnih katastrofa, požara i ubistava. Svima su zajedničke žrtve.

Subscribe to RSS - sigurnost