scraping

O data novinarstvu danas za Media.ba govori predavač na dva britanska univerziteta, autor popularnog Online Journalism Blog-a i više knjiga namenjenih novinarima.

Na webu se od jula 2012. može kupiti knjiga Paula Bradshawa ‘Scraping for Journalists’ koja doprinosi veštinama tzv. data driven novinarstva, tojest veštinama novinara da prikupljaju i obrađuju velike količine podataka na razne teme.

Subscribe to RSS - scraping