portal Udar

Portal Udar: Ostaju li Romi bez kvalitetnog sadržaja?

Saradnici romske nacionalnosti ne žele nastaviti saradnju s Udarom bez Tanića.

Subscribe to RSS - portal Udar