Napredak

Zastrašivanje i prijetnje novinarima u BiH i dalje su predmet zabrinutosti

Nije osigurana zaštita novinara i finansijska održivost RTV sistema.

EK o stanju u bh. medijima

Nesigurna profesija, sa niskim plaćama i malom sigurnošću zaposlenja.

Novinarstvo u Herceg-Bosni prije okupacije

Hamdija Kreševljaković o prvoj štampariji i prvim novinama u BiH pisao je u kalendaru Hrvatskog kulturnog društva Napredak za 1923. godinu.

O značaju projekta "Digitalizacija publikacija kulturnih društava u BiH" govori Željko Grubišić, tajnik Napretka.

Subscribe to RSS - Napredak