Midhat Ajanović

Neumorni istraživač medija

Nova knjiga Midhata Ajanovića u deset eseja donosi razmišljanja o stripu i animaciji.

Filmska lutka – nova knjiga Midhata Ajanovića

Autor pokazuje na čemu se temelji animirana lutka kao žanr, ali se poziva i na radove mnogih autora lutkarskog filma.

Subscribe to RSS - Midhat Ajanović