mentalno zdravlje novinara

Evropski centar za novinarstvo pokrenuo vijeće freelance novinara

Predviđeni su treninzi, online događaji i programi podrške freelance novinarima u Evropi.

Subscribe to RSS - mentalno zdravlje novinara