mentalno zdravlje novinara

Fizička i psihološka podrška novinarima u Ukrajini

Reporteri bez granica jačaju programe podrške novinarima koji izvještavaju o ratu iz Ukrajine.

Većina ispitanih novinara u Srbiji svakodnevno emotivno iscrpljena i pod stresom

Istraživanje o mentalnom zdravlju novinara.

Evropski centar za novinarstvo pokrenuo vijeće freelance novinara

Predviđeni su treninzi, online događaji i programi podrške freelance novinarima u Evropi.

Subscribe to RSS - mentalno zdravlje novinara