medijska i informacijska pismenost

„Squid Game“ i nužnost učenja medijske i informacijske pismenosti sa djecom

Djeci treba predočiti i pozitivne i negativne strane medijskog sadržaja.

Subscribe to RSS - medijska i informacijska pismenost