mapiranje

CrazyEgg: alat za toplinsko mapiranje web stranica

CrazyEgg vam omogućava da na toplinskoj mapi vidite koji dijelovi vašeg sajta dobijaju najviše posjeta.

Osam godina nakon mapiranja cijele balkanske regije, Google je počeo da mapira i puteve Bosne i Hercegovine.

Digitalni alati nisu zamjena za tradicionalnu novinarsku naraciju, ali pomažu da priču predstavimo na najbolji, a ne samo najlakši način. Neke priče je moguće ispričati isključivo uz vizuelna pomagala.
Prilagodljivost je ključni kvalitet današnjeg novinara, ali prilagodljive moraju biti i informacije s kojima oni rade.
U protekloj deceniji novinarski zanat je doživio mnogo više promjena nego u bilo kojoj prethodnoj. Hajde da ih rezimiramo.
Subscribe to RSS - mapiranje