koncentracija medijskog vlasništva

Kako utvrditi, mjeriti, ograničiti koncentraciju medijskog vlasništva?

Nacionalna zakonodavstva moraju pronaći najefikasniji model regulacije.

Koncentracija vlasništva nad medijima u BiH: Odsutnost i potrebe regulacije

Koncentracijom vlasništva, mediji postaju megafonima njihovih vlasnika.

Plodno tlo za političku kontrolu medija

Netransparentnost medijskog vlasništva u BiH doprinosi okruženju gdje politički i ekonomski pritisci ograničavaju medijske slobode.

U vlasništvu Kurira od sada se nalaze i magazini poput National Geographic, Men's Health, Elle.

Sloboda medija sve više je ugrožena ne samo direktnim pritiscima (koji dolaze iz političkih, ekonomskih i drugih krugova), već i indirektnim pritiscima medijskih vlasnika na novinare.
Subscribe to RSS - koncentracija medijskog vlasništva