infodemija

Dekontekstualizacija fotografija jedan od najopasnijih oblika lažnog sadržaja

Pregled najkorisnijih alata za borbu protiv dezinformacija.

Subscribe to RSS - infodemija