hrvatski tv kanal

Stručni online bilten "E-novinar" posvećen uspostavi hrvatskog kanala u sklopu javnog RTV servisa u BiH.

Tema koja traje najmanje 12 godina očito ima veliki politički potencijal.

Subscribe to RSS - hrvatski tv kanal