historija medija

Kad novinarstvo nije posao, nego dijagnoza

Kada sam u avgustu 1999. godine ušao u redakciju Večernjih novina, mislio sam da takve novine nikada ne mogu prestati da izlaze.

Naslovnice prvih novina: Socijalistička RBiH

Zamah štampe nakon II svjetskog rata uticao je na to da su stvorene mnoge specifične novine koje su se bavile pojedinim vidovima kulture

Puške ženama

Dobar tekst ne može se zamisliti bez brzog, zanimljivog ulaza. To kako otvoriti članak ne uči se na fakultetu.

Majstor kratkih rečenica

Šta bi Hamza uradio? I kad ne znam odgovor, znam da moram gledati naprijed.

Naslovnice prvih novina: Drugi svjetski rat

Novine koje su se pojavile tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini nastale su kao glasila narodnooslobodilačke borbe.

Naslovnice prvih novina: Period Kraljevine SHS

Tokom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nastavljeno je izdavanje novina u Bosni i Hercegovini koje su se često bavile kulturom.

Kako je nastao i nestao Front Slobode

Novina koja je preživjela dva rata, ali nije mir.

Zuko Džumhur: Tišina stiže i mene

"Svi smo mi koješta", pomalo rezignirano kaže Zuko Džumhur, "Čovjek i dalje ostaje vječita zagonetka".

Naslovnice prvih novina: Austro-Ugarski period

Prve novine u Bosni i Hercegovini počele su izlaziti potkraj osmanske vladavine, a izdavaštvo i novinarstvo nastavljeno je i tokom vlasti Austro-Ugarske.

Kratak sadržaj imaginarne knjige

Kao i mnoge druge stvari u Bosni i Hercegovini i karikatura se razvila "uprkos", a ne "zahvaljujući".

Pages

Subscribe to RSS - historija medija