femicid

Žena je broj muškarac je tema - medijsko izvještavanje o femicidu

Izvještavanje o femicidu u Tuzli relativizacija rodno zasnovanog nasilja.

Relativizacija uzroka femicida u mizoginoj kulturi

Opravdavanje nasilja utemeljeno na predrasudama.

Subscribe to RSS - femicid