data

Data timovi postoje u redakcijama, ali ne i dovoljno treninga za njih

Data novinarstvo privlačno je mlađim reporterima sa stečenom univerzitetskom diplomom koji nisu prošli kroz mnogo treninga iz oblasti kao što su statistika i kodiranje.

BiH se treba držati pravila koje postavlja Partnerstvo za otvorenu vlast

Intervju sa Dubravkom Bevandić, voditeljicom Službe za za zaštitu prava na pristup informacijama Republike Hrvatske.

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

Subscribe to RSS - data