Charlie Hebdom

Selo posljednjih slobodnih ljudi

Autorska karikatura Borisa Stapića inspirirana tekstom objavljenim na našem portalu.

Subscribe to RSS - Charlie Hebdom