bilten

SAD: Digitalni mediji se više oslanjaju na newslettere nego na aplikacije

E-mail bilteni obavezan su dio arsenala digitalnih medija danas, popularniji čak i od mobilnih aplikacija, pokazalo je istraživanje američke organizacije Pew Research Center.

Bilten je jedan od kanala komunikacije putem kojeg kompanije približavaju svoj rad javnosti. Na što je potrebno obratiti pažnju prilikom dizajna izgleda i sadržaja biltena?
Subscribe to RSS - bilten