bebolucija

Mogućnost novog događaja

Inzistirajući na zahtjevima vlasti da ispune svoje obaveze, protesti i plenumi su za sada jedini način da se mogućnost otvaranja novog političkog i društvenog horizonta u BiH održi.

Baza za ujedinjenje proleterijata

Intenzivnost medijskih pokušaja redefinisanja karaktera demonstracija govori o strahu političara.

Šta mediji u BiH mogu naučiti od nedavnih JMBG protesta?

Odgovor na pitanje: "Šta znači ona rešetka ispred JMBG?"

Subscribe to RSS - bebolucija