analogno emitovanje

Srbija: Intenzivan rad na digitalizaciji

Prvi analogni predajnici bi trebalo da budu ugašeni 28. februara.

RAK: Šta nakon 17.06.2015.?

Realizacija procesa digitalizacije direktno ugrožava industriju emitovanja u BiH.

U slučaju neprovođenja digitalizacije, analogno emitovanje se gasi 17.06.2015.

Javni servisi i komercijalne TV stanice bi mogli izgubiti mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja.

Subscribe to RSS - analogno emitovanje