Profesionalni standardi i etički kodeksi u JIE

Web Sajt

Profesionalni standardi i etički kodeksi u JIE

UNESCO je pokrenuo web sajt posvećen profesionalnim standardima u novinarstvu i etičkim kodeksima u Jugoistočnoj Evropi.

Ovaj resursni centar ima za cilj da pomogne medijske reforme u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za EU.

Sajt je pokrenut u sklopu aktivnosti UNESCO-a na promociji funkcionalnih mehanizama samo-regulacije medija u JIE i konsolidaciji evropskih medijskih standarda.

Sajt je dostupan ovde.

Projekat sufinansira Evropska komisija.