Priručnik o pravima i slobodama LGBT osoba

Publikacija

Priručnik o pravima i slobodama LGBT osoba

Publikacija "Prava i slobode LGBT osoba: seksualna orijentacija i rodni
identitet u pozitivnom pravu u Bosni i Hercegovini" predstavlja
normativni okvir i mehanizme zaštite ove skupine u okviru bh. pravnog
sistema.

Autor Damir Banović kroz četiri cjeline predstavlja zaštitu ljudskih prava na univerzalnom nivou, zaštitu ljudskih prava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, zakonski okvir zaštite LGBT osoba, analize slučajeva povrede prava LGBT osoba u BiH, te na kraju daje preporuke za promjene i prilagođavanja postojećih mehanizama. Dio priručnika se osvrće i na odnos medija i LGBT populacije, te nadležne institucije u slučajevima kršenja Kodeksa za štampu i pravila izvještavanja.

Izdavači publikacije su Sarajevski otvoreni centar (SOC) i organizacija Civil Right Defenders.