UNICEF: Smjernice za izvještavanje o djeci

UNICEF: Smjernice za izvještavanje o djeci

UNICEF: Smjernice za izvještavanje o djeci

UNICEF u Bosni i Hercegovini poziva sve medije i novinare da se pridržavaju smjernica etičkog izvještavanja o djeci, posebno kada izvještavaju o izbjeglicama i raseljenim osobama, koje su bile prisiljene napustiti oblasti pogođene ratom, a među kojima je veliki broj djece.
 
Mediji bi morali preuzeti ulogu čuvara prava djece, te biti vodeći zagovornici najboljeg interesa svakog djeteta, podsjećaju iz te organizacije. Iz tog razloga su podijelili smjernice koje mogu da pomognu novinarima da zadovolje interes javnosti, bez ugrožavanja prava djeteta.
 
U principima etičkog izvještavanja o djeci navedene su sljedeće smjernice:
 
Dignitet i prava djeteta moraju se poštovati u svim okolnostima.
 
U izvještavanju o djeci, specijalna pažnja treba biti posvećena pravu svakog djeteta na privatnost i povjerljivost, kako bi se čuli njihovi stavovi, kako bi im se omogućilo da učestvuju u odlučivanju o svemu što ih se tiče i kako bi bili zaštićeni od povrede i odmazde.
 
Najbolji interes svakog djeteta je iznad svega, uključujući i zalaganje za dječija prava i promociju dječijih prava. 
 
Kod odlučivanja o najboljem interesu djeteta, pravo djece da se njihova mišljenja uzmu u obzir biće u skladu sa njihovim godinama i zrelošću. 
 
Treba konsultovati djetetove najbliže o mogućim političkim, socijalnim i kulturalnim posljedicama, kod pripreme svakog izvještaja. 
 
Ne objavljivati priču koja bi mogla dovesti djecu, njihovu braću ili sestre ili vršnjake u rizik, ako se otkriju identiteti, čak i ako su izmijenjeni, sakriveni ili ako nisu objavljeni. 
 
UNICEF navodi i principe intervjuisanja djece:
 
Ne činiti štetu bilo kojem djetetu; izbjegavati pitanja, stavove ili komentare koji su osuđujući, bezobzirni prema kulturalnim vrijednostima, a djecu dovode u opasnost ili ih izlažu uvredama, ili ako će reaktivirati dječiju bol ili patnju zbog traumatičnih događaja. 
 
Ne vršiti diskriminaciju u odabiru djece za intervju, radi njihovog spola, rase, religije, statusa, obrazovanja ili fizičkih sposobnosti.
 
Ne tražiti od djece da kažu nešto ili da učestvuju u priči koja nije dio njihovog ličnog iskustva. 
 
Pobrinite se da dijete ili staratelj znaju da se priča sa reporterom. Objasnite svrhu intervjua i predviđenu namjenu. 
 
Pribavite odobrenje od staratelja za sve intervjue, snimanje i, kad je to moguće, za dokumentarne fotografije. Kada je moguće i prikladno, dozvola bi trebala biti pisana. Dozvola mora biti pribavljena u okolnostima koje će osigurati da dijete i staratelj nisu ni na koji način prisiljeni i da oni razumiju da su dio priče koja bi mogla biti objavljena i lokalno i globalno. 
 
Obratiti pažnju gdje i kako je dijete intervjuisano. Ograničiti broj prisutnih, kao i broj fotografa. Pokušati osigurati da je djeci ugodno i da su u stanju ispričati svoju priču bez pritisaka, uključujući i pritiske novinara. 
 
Potvrditi tačnost svega što dijete ima da kaže, bilo sa drugom djecom ili odraslima, najbolje sa oboma.
Kada ste u sumnji da li je dijete pod rizikom, napravite izvještaj o generalnoj situaciji radije nego priču o specifičnom djetetu, bez obzira na to koliko se priča čini atraktivna. 
 
Kompletne smjernice UNICEF-a o izvještavanju o djeci možete pronaći na ovom linku.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.