Storyhunter: lov na kvalitetne video priče

Storyhunter: lov na kvalitetne video priče

Društvena mreža za autore dokumentaraca i video novinare nudi poticajne honorare za kvalitetne sadržaje i sistem distribucije širom svijeta.

Foto: Natacha Pisarenko

Storyhunter je alat za freelance novinare koji žele da ispričaju kvalitetne video priče. Pokrenut u maju 2012. godine od strane male grupe video novinara koji su, prateći izazove digitalnog doba i vjerujući da mogu proizvoditi bolji sadržaj od onoga što vide na televiziji, kreirali ovu platformu.

Pored obezbjeđivanja prostora za objavljivanje sadržaja, uredničku podršku i mogućnost distribucije, Storyhunter će vam, u zavisnosti od zadatka, platiti otprilike 1000 dolara za video dužine 4 do 6 minuta. U nekim slučajevima postoji mogućnost da za duži video dobijete viši honorar ili da vam se pokriju direktni troškovi. Pored izvrsne prilike za novinare, ova platforma je jednako korisna i za medijske kuće jer im nudi priliku da pronađu kvalitetne sadržaje i prenesu ih putem svojih medijskih kanala. Obzirom da novinari širom svijeta mogu postati dio ove mreže, iz uredničkog tima Storyhuntera navode da sve dok su zadovoljeni kvalitet i standardi novinarstva, priče mogu biti rađene i na matičnim jezicima novinara. 

Priče koje producira Storyhunter objavljuju se na Storyhunter.tv ali i na partnerskim medijima kao što su Yahoo News, The Economist, MSN i Miami Herald