Prilagođavanje klimatskim promjenama: priručnik za izvještavanje

Prilagođavanje klimatskim promjenama: priručnik za izvještavanje

Prilagođavanje klimatskim promjenama: priručnik za izvještavanje

Institut za novinarstvo Donald W. Reynolds objavio je "Priručnik za izvještavanje o prilagođavanju klimatskim promjenama", online resurs koji uključuje iscrpne informacije o podacima korištenim za priče o klimatskim promjenama i bazu podataka mogućih izvora.

Priče o prilagođavanju društva klimatskim promjenama nisu samo posao novinara koji izvještavaju o ekološkim pitanjima, nego se odnose na sve aspekte društva: biznis, politiku, infrastrukturu, rekreakciju itd., smatraju pokretači web sajta ReportingOnClimateAdaptation.org. Za novinare koji se bave tim pitanjima, web sajt nudi studije slučaja, rezultate istraživanja i kontakte koji će im pomoći da bolje razumiju i svojim čitateljima objasne klimatske promjene.

Resursi su podijeljeni u kategorije prema dijelovima svijeta, temama i tipovima događaja (poplave, oluje ili rast nivoa mora), a mogu se filtrirati i prema izvorima informacija i godini objavljivanja.

Zainteresirane organizacije i pojedinci mogu doprinijeti projektu i listi dodati svoje resurse i izvore na tu temu.