Video intervju

Video intervju

Video intervju

Ukoliko odlučimo da ovaj tekst započnemo definicijama, izabrali bismo sljedeću:

Intervju je sastanak na kojem jedan ili više novinara postavljaju pitanja drugoj osobi u cilju otkrivanja činjenica, mišljenja ili osjećanja.

Svaki uspješan intervju zahtjeva znanje, diplomatiju, osjećaj, upornost a često i hrabrost. U svakom slučaju, to su neke od vještina koje svaki novinar mora savladati i steći.

U ovom tekstu pokušaćemo predstaviti dodatne elemente za nadogradnju novinarskih vještina dajući nekoliko savjeta za audio/video snimanje intervjua opremom koja je danas svima dostupna, poput kućnih kamera ili kamera u mobilnim telefonima. Ovako snimljeni audio/video materijal moguće je objavljivati na web-u, zasebno ili kao doprinos tekstu o određenoj temi.

Razmotrićemo ključne segmente realizacije video intervjua, počevši od tehničkih priprema poput izbora lokacije snimanja, brige o kvalitetu svjetla i zvuka, izboru odgovarajućeg kadra i plana snimanja, kompozicije slike, itd. pa sve do same realizacije intervjua sa izabranim sagovornikom.

Lokacija

U većini TV intervjua koji se rade van studija, sagovornik sjedi za radnim stolom. Međutim, ova praksa ima nedostataka:

•    Na ekranu sagovornik izgleda beživotno.
•    Daje sagovorniku izgled autoriteta koji on možda ne zaslužuje?
•    Fizička prepreka između sagovornika i gledaoca teoretski predstavlja problem iI na  neverbalnom nivou komunikacije (u literaturi o govoru tijela, stručnjaci tvrde da fizička prepreka između osobe na ekranu i gledaoca slabi poruku koja se komunicira).
•    Mnoge sagovornike navede da se nervozno poigravaju sopstvenim rukama.
•    Potencijalni problem s osvjetljenjem, s obzirom da se u uredima dešava miješanje prirodnog i vještačkog svjetla.

 

Daleko je bolje snimiti intervju van uredske bezličnosti – najbolje na nekoj lokaciji na kojoj se odigrava nešto bitno (školski direktor se može snimati u učionici, direktor željezničkog preduzeća se može snimati na peronu...).

Lokacija iz stvarnog života gledaocima jasno signalizira o čemu se radi i ko je sagovornik.

Svjetlo

Izvor svjetla, u uslovima terenskog snimanja, treba biti iza linije kamere, tj. upereno prema licu sagovornika. Ovo je nezgodna situacija prilikom sunčanih uslova snimanja jer jako sunce u lice može dekoncentrisati sagovornika ili mu smetati. Ipak, na kraju svi shvate da snimanje ima i svoja tehnička pravila i nedostatke, pa ih prihvate.

Sunčane naočare na sagovornikovom licu, u vašem snimku, oslabiće njegovu poruku i vaš video-novinarski rad. Blokiranjem mogućnosti da vidite oči svog sagovornika ometa se jedan od stubova neposredne ljudske komunikacije – kontakt pogledom.

 

Može biti jako teško snimati na prostorima na kojima postoji i jako prirodno svjetlo i jaka vještačka rasvjeta, što je čest slučaj sa salama za konferencije koje imaju mnogo velikih prozora i unutrašnju neonsku ili tradicionalnu rasvjetu.

Starijim kamerama je teško uravnotežiti različite tipove rasvjete i na kraju neki dijelovi slika mogu izgledati plavi ili narandžasti. U tom slučaju, snimajte ili blizu prozora ili što dalje od njih, tako da najveći dio rasvjete bude ili jednog ili drugog tipa. Ali ne snimajte okrenuti prema prozorima jer će u tom slučaju biti dobro prikazani ili sagovornik ili pozadina, ali ne oboje.

Zvuk

Mikrofoni instalirani na vrhu većine kamkordera rijetko su u stanju uhvatiti zvuk intervjua dovoljno jasno za emitovanje. Mikrofon treba biti bliže osobi koja govori.

Idealno, mada skuplje, rješenje predstavlja mali ‘‘klip’ mikrofon (bubica)  koji se zakači za sagovornikovu odjeću u visini grudi. On će jasno hvatati zvuk i smanjiti ambijentalnu buku na najmanju mjeru. Optimalna opcija je bežični mikrofon ili, u slučaju žičanog mikrofona, žice sakriti ispod odjeće.

Za pravilno snimanje zvuka potrebne su slušalice. Ponekad je u kameru ugrađen mali zvučnik, ali je teško prosuditi o kvalitetu zvuka ako koristimo samo njega. Takođe, obično postoji vizuelni prikaz ulaznog zvuka na zuheru kamere.

Po pravilu, ono što gledalac ne VIDI, ne bi trebalo ni da ČUJE.
•    Telefoni?
•    Kompjuterski programi koji koriste zvučna upozorenja ili obavještenja?
•    Muzika?
•    Saobraćaj?
•    Okolina?

Obratite pažnju na zvukove koji mogu omesti snimanje, poput šuma klima uređaja, automobilskih sirena ili buke koju stvara avion u letu, i budite spremni da ponovo snimite neke dijelove intervjua, ako su oni previše pokvarili zvuk.

Miran ili nemiran kadar?

Tradicionalna je televizijska praksa da kamerman prilikom snimanja koristi stativ. Snimci će tada biti jasniji, dobro ukomponovani i fokusirani. U dobu moderne televizije ovaj princip često se zanemaruje. Neki autori smatraju da nemiran video doprinosi osjećaju drame ali i autentičnosti. S druge strane, kamere imaju sve bolje riješeno pitanje stabilizacije pa stabilaseri ugrađeni u njih dosta olakšavaju stvar.

Razmislite da li bi bilo izvodljivo snimati u kretanju – dok su voditelj-kamerman, sagovornik i kamera u pokretu. Ovo može doprinijeti zanimljivosti intervjua, ali je teško uspješno izvesti.

Planovi

Standardni intervju se snima u krupnom ili srednje-krupnom planu (close-up i medium close-up MCU).

 

Ako neke odgovore snimate u krupnom planu a neke u srednje-krupnom, imaćete izbor više  snimaka iskoristivih u montaži.

Opštiji planovi prikazuju suviše malo detalja sagovornikovog lica da bi bili pogodni za glavne snimke intervjua.

Ponekad ćete možda poželjeti da se jako približite svom sagovorniku, ukoliko vam je cilj uspostavljanje prisnijeg odnosa prema njemu. Detaljno-krupni plan (big close up BCU) jedva da prikazuje išta drugo osim očiju, nosa i usta. Budite svjesni da ovakvi snimci mogu da djeluju prilično agresivno.

Vodite računa o tome šta se nalazi iza sagovornika da ne bi, gledajući iz daljine, izgledalo kao da ti predmeti rastu iz sagovornikove glave.

Pogled

Daleko najzanimljiviji dio svakog lica su oči. Osigurajte svojim gledaocima jasan pogled na njih i ne zamarajte se time što ćete im prikazati najneinformativniji dio – stranu sa uhom.

Položaj video novinara prilikom snimanja intervjua omogućava da sagovornik gleda u novinara, dok novinar drži kontakt pogledom i kontroliše kadar. Zamolite sagovornika da ne gleda direktno u leće kamere. To treba da rade samo oni ljudi koji se direktno obraćaju gledaocima, a to su reporteri.

Pobrinite se da se objektiv kamere nalazi na istoj visini sa očima sagovornika  - ako je potrebno, možete upotrijebiti stativ ili monopod ili neki drugi podmetač da biste to postigli.

Ako u svojoj priči imate više od jednog govornika, snimite pola gledajući nalijevo, a drugu polovinu nadesno. Tada ćete moći da prikazujete sagovornike koji gledaju u različitim pravcima, a da ne izgleda kao da se glava jednog mijenja u glavu drugog.

Pristojnost tokom razgovora nam nalaže da ne odlazimo i ne gledamo u nekom drugom pravcu dok nam neko nešto govori. Odvraćanje i okretanje kamere od sagovornika ili zumiranje van, sugeriše gledaocu da sagovornik postaje dosadan, pa je vrijeme da se gleda u nekom drugom pravcu.  Neka kamera ne skreće sa sagovornika dok on govori, a ako je potrebno, promijenite plan prilikom postavljanja pitanja.

Zumiranje može biti opravdano ako sagovornik počne pričati o nečemu fascinantnom, ličnom ili tajnom.

Snimateljska rampa

Zamislite da je između voditelja i sagovornika nacrtana linija. Obratite pažnju gdje se postavlja kamera za intervju. Svaki put kad pomaknete kameru zbog narednih snimaka, a naročito zbog setup snimaka (snimaka za predstavljanje sagovonika ili sagovornice), ostanite na istoj strani te linije. Ako se držite ovog pravila, vidjećete da izgleda kao da sagovornik gleda na suprotnu stranu prema voditelju, ostavljajući na gledaoce utisak da njih dvojica gledaju jedan u drugoga – što je uistinu i slučaj. Ako ih snimite sa suprotne strane linije, izgledaće kao da gledaju u istom pravcu, umjesto da razgovaraju jedan sa drugim.

 

Prelaskom zamišljene rampe prilikom snimanja narušava se kontinuitet radnje.

Predstavite svog sagovornika

Gleadocima će biti korisno ako odvojite nekoliko sekundi da najavite svoje sagovornike prije nego što razgovor počne. Lako je napisati nekoliko riječi – ali šta će gledaoci za to vrijeme vidjeti?

Najbolje je da to bude nekoliko snimaka koji ilustruju sagovornika na njegovom uobičajenom poslu: učitelj koji drži nastavu, direktor tvornice koji prolazi kroz halu, ljekar koji pregleda pacijenta. Najbolje je ako se ovi kadrovi snime tako da se uklapaju u jedan logičan slijed, na primjer:

•    Srednji plan ljekara i pacijenta
•    Krupni plan ljekarovog lica
•    Srednje-krupni plan pacijenta
•    Detaljni plan ljekara koji drži stetoskop na pacijentovim grudima

Ove sekvence se ne moraju snimati na istoj lokaciji na kojoj je snimljen intervju, mada je najčešće jednostavnije tako učiniti.

Biće gotovo kad se završi…

Ako je sve što vam je potrebno od vašeg sagovornika samo kratki audio/video zapis koji će stajati sam u vašoj emisiji ili na web stranici, onda nema potrebe da snimate išta drugo osim samog sagovornika.

Međutim, u devet desetina slučajeva, željećete da još snimaka prati intervju, kao što su:

•    Snimci opšteg plana koji prikazuju i voditelja i sagovornika
•    Ponekad je prikladno snimiti detalje -  kadrove sagovornikovih očiju ili ruku,  naročito ako on njima izrazito i karakteristično gestikulira.  
•    Niz kadrova koji imaju za cilj predstaviti sagovornika – npr. sagovornik na poslu. Oni se nazivaju set-up snimcima.

•    Slike stvari koje sagovornik spominje, tzv. inserti.

Morate se pobrinuti da napravite sve snimke koji bi mogli zatrebati u montaži, prije nego što objavite kraj intervjua i kažete sagovorniku da je slobodan.

 

Zgrabi sve što možeš prije nego što odeš

Najzad, snimite sve što možete, a što je sagovornik izričito pomenuo u intervjuu, ili što se odnosi na predmet razgovora.

Ako spomene osnivača preduzeća – čiji portret visi na zidu – snimite taj portret.
Ako kaže da se sa prozora pruža predivan pogled – snimite ga.

Ovi kadrovi čine mnogo zanimljivije isječke nego što je prikaz reportera kako sluša, ili sagovornika koji se igra svojom olovkom.

Slijedeći prethodne upute i savjete, na ovom mjestu naći ćete se sa gigabajtima dobrog tv materijala u svojoj montaži, spremni da kročite u sasvim novi svijet - svijet tv montaže.

Korisni linkovi:
How to shoot video interviews
How to produce video interviews
10 tips for dramatically improving your videojournalism stories
How to train yourself in video journalism