Pisati priče koje se tiču čitalaca

Pisati priče koje se tiču čitalaca

Prvo utvrdite ko su sve vaši čitaoci. Pokušajte posmatrati temu iz njihovog ugla. Budite im od koristi. Pišite njihovim jezikom. Prevedite brojke na shvatljiv jezik. Pronađite raznovrsne primjere i stavite ih u kontekst. Zainteresujte ih različitim elementima pisanja.

Radionica za Swift Newspapers, 10-11 juni 2004.

http://www.notrain-nogain.com/

Utvrdite ko su vaši čitaoci.

Dok izvještavate i pišete, razmislite o različitim vrstama čitalaca koje bi mogla zanimati vaša priča.

• Kojem tipu ličnosti će ova tema biti jako interesantna?

• Razmislite ko računa na vaše novine zbog ovakvih priča.

• Koje informacije morate pružiti da biste zadovoljili potrebe te ličnosti?

• Koja vrsta ličnosti ima prolazni interes za takvu priču?

• Kakve informacije će najvjerovatnije privući i zadržati pažnju takve ličnosti?

• Koje ličnosti spadaju u slučajnu publiku koja obično ne čita takve priče?

• Imate li ikakve informacije koje bi ovu vrstu čitalaca mogle privući?

• Možete li proširiti temu da biste ih privukli?

• Neka vam bude jasno da ćete se morati nečega i lišiti ako pristanete na kompromis sa ovako raznovrsnom čitalačkom publikom. Ako forsirate izvjesne informacije da biste proširili zanimljivost i tako privukli slučajnog čitaoca, hoće li vas to prisiliti da umanjite značaj informacija koje živo zainteresovani čitalac smatra važnijim? Na ovakve kompromise nema lakog odgovora koji bi mogao reći da li su pogrešni ili ispravni, niti postoji formula koja važi za svaku priču. Međutim, vi morate imati u vidu svoje različite potencijalne čitaoce i svakom od njih biti na raspolaganju najbolje što možete.

Pišite za čitaoce.

Razmislite da li bi drugo lice dobro došlo u dijelu vaše priče, čak u leadu. Razmislite kojim načinom pisanja priče ćete uključiti čitaoca.

Neka vaša priča bude korisna.

Ako vaša priča potiče čitaoca na akciju, da li pružate informacije koje će mu u toj akciji pomoći? Recite gdje može nešto kupiti, a gdje dati svoj doprinos, kada će se održati neki događaj, kako da tamo stigne, koliko će ga to koštati, gdje se prodaju neki proizvodi itd. Ponekad ove podatke treba smjestiti u posebni blok za korisne informacije, ili unijeti u mapu ili neki drugi prateći grafički element.

Objasnite jezikom čitalaca.

Nemojte reći samo da neka agencija ubire toliko i toliko miliona dolara poreza godišnje. Recite da ta agencija ubire 50 miliona dolara poreza na kuću koja je procijenjena na 100.000 dolara. Nemojte reći da federalni dug iznosi 6,5 triliona dolara. Recite da federalni dug iznosi 22.207 dolara za svaku osobu u Sjedinjenim Državama. Pronađite slične načine da pomognete čitaocu da sebi predstavi neku udaljenost, fizičku veličinu, broj stanovnika itd. Ako će neka odluka pogoditi 30.000 stanovnika Kalifornije, možete reći da je to otprilike broj stanovnika Rosevilla.

Objasnite uticaj.

Od leada pa nadalje, predstavite kako će neka akcija uticati na ljude, a ne samo šta je uradila ili planira uraditi neka agencija. Grad nije odobrio novi ugovor o odvozu smeća. Grad se saglasio da dozvoli ugovaraču za odvoz smeća da naizmjenično radi u raznim dijelovima grada.

Pronađite “stvarne stručnjake.”

Moraćete govoriti sa zvaničnicima, glasnogovornicima, birokratima, intelektualcima i stručnjacima iz druge ruke, da biste mogli ispričati svoje priče. Ne zanemarujte najvažnije stučnjake: glasače, potrošače, studente, roditelje, žrtve, korisnike gradskog saobraćaja, poreske obveznike, stanovnike pojedinih područja, radnike, pacijente, putnike i ostale ljude koji plaćaju račune, ulažu zahtjeve, koriste usluge i osjećaju posljedice. Ovi ljudi nisu samo pomoćna stredstva za vašu priču. Oni imaju stručnost iz prve ruke za razne predmete. Razgovarajte s njima. Uključite u svoje priče njihova mišljenja i iskustva. Kada god je to prikladno, koristite ih za lead. Koristite ih kao ljepilo u svojim pričama. Koristite ih da potvrdite ili negirate stručnjake druge ruke, ili da njihove informacije smjestite u kontekst.

Stavite primjere u kontekst.

Bez obzira koliko je “stvarna” neka osoba, ničije iskustvo nije univerzalno. Objasnite da li su ljudi iz vaše priče tipični primjeri, ili ekstremi. Ili su izuzetak? Ideal? Čuvajte se toga da nekoga pustite da priča u ime čitavog segmenta neke populacije. Neki crnac, ili žena, ili siromah, ili tinejdžer, ili žrtva zločina mogu poslužiti kao ilustracija trenda ili problema. Međutim, ta osoba govori samo u svoje ime, a ne u ime čitave svoje rase, pola, generacije ili društvene klase.

Pronađite raznovrsne primjere.

Pazite da ne koristite uvijek bijelce kao svoje “stvarne ljude”. Izbjegavajte koristiti žene, ili pripadnike manjina, ili mlade, ili bilo koju ljudsku grupu samo kao primjer u pričama u kojima se radi o problemima pola, rase, starosti, ili bilo čega drugog. Naročito ih izbjegavajte koristiti samo u pričama koje se uklapaju u stereotipe. Ponekad ne možete izbjeći da ih koristite u pričama koje odgovaraju stereotipima. U neproporcionalno velikom omjeru će se pripadnici manjina pojavljivati kao osumnjičeni i žrtve u pričama o zločinu. Mladi će se pojavljivati neproporcionalno mnogo u pričama o zabavi. Pobrinite se da priče o rutinskim aktivnostima kao što su kupovina, odmori i svakodnevne brige, odražavaju raznolikost zajednice. Ljudi koji se pojavljuju u našim pričama i na slikama treba da odražavaju raznolikost naše zajednice, kako u temama koje pokrivate, tako i u pričama iz svakodnevnog života. Ponekad ovo nalaže dodatni trud i traži od reportera razvijenu svijest.

Potrudite se da nađete brojeve.

Pronađite lokalne i regionalne brojeve koji će vam omogućiti da prikažete kako na ovdašnje prilike utiču nacionalni trendovi, ili široki odjek nekog problema sa kojim se suočavaju vaši “stvarni stručnjaci”. Web strana neke organizacije može sadržavati brojke za nivo države ili zajednice. Provjerite web stranu Census (http://www.census.gov/) ili državne strane koje objavljuju korisne podatke. Ili Statistički izvještaj Sjedinjenih Država. Ili direktorije Morgan-Quitno o zločinima u državi i lokalnim područjima i statističke podatke o zdravstvenom stanju. Ako u svojoj redakciji nemate mnogo knjiga koje biste mogli upotrijebiti kao izvore, potražite ih u svojoj mjesnoj biblioteci i na internetu.

Elementi priče

Elementi priče će vam pomoći da uključite čitaoca. Čitalac će lakše preskočiti neki novinski članak koji predstavlja puki zbir činjenica. Ako je vašu priču lako skratiti za kraj, čitaocu će jednako lako biti da je prestane čitati u bilo kojem njenom dijelu. Priča koja ima kraj mami čitaoca da je pročita do kraja.

Postavite i razvijte likove.

Idite dalje od odgovora na pitanje “ko”. Detaljno razvijte svoje likove, dajući njihovo porijeklo, odnose i motive. Pomozite čitaocu da vidi, čuje i misli o likovima vaše priče.

Prenesite čitaoca na lice mjesta.

Ako okruženje igra važnu ulogu u vašoj priči, naglasite bitne detalje da biste time pomogli čitaocu da se nađe tamo kao svjedok događaja.

Razvijte zaplet.

Uvežite elemente u jak zaplet koji vodi do kulminacije, tako da će čitalac poželjeti da sazna šta će se dogoditi sljedeće. Čak i ako nema zapleta u priči, potražite ključne scene u kojima možete razviti mini-zaplet.

Utvrdite u čemu je sukob.

Postoji li u vašoj priči neki centralni konflikt? Odredite ga na vrijeme, tako da će čitaoca zanimati da sazna rješenje. Ako priča govori o bezuspješnim i aktuelnim pokušajima pronalaženja rješenja, potrebno je da ovaj sukob predstavite snažno, tako da čitalac osjeti frustraciju ličnosti i poželi pratiti buduće priče koje će možda donijeti rješenje.

Utvrdite koje su teme važne.

Ako pišete priču o nekom predmetu, pri čemu je tema najvažniji element priče, pobrinite se da izaberete temu koja se tiče čitaoca, i predstavite je u ranim fazama priče, tako da čitalac poželi ispitivati je zajedno sa vama.

Neka čitalac sluša.

Koristite dijalog da uključite čitaoca u svoju priču, kao onoga koji svjedoči ili prisluškuje.

Koristite čula.

Djelujte na čula svog čitoaca, i pomozite mu da čuje buku, osjeti miris dima od zapaljenog drveta, osjeti okus mesa s ražnja.

Dovedite svijet svojoj kući

Udaljene događaje učinite važnima za čitaoca tako, što ćete pronaći njihove veze sa vašom regijom ili zajednicom:

Univerziteti.

Raspitajte se koji područni univerziteti šalju svoje studente ili studijske grupe u inostranstvo, u krizom zahvaćena područja. Ili, ima li u vašoj zajednici studenata iz tih zemalja. Da li je univerzitet u redovnom kontaktu sa tim svojim grupama ili studentima, koji su možda u opasnosti? Razmišljaju li o mogućnosti da ih vrate natrag ili da promijene planove?

Biznis.

Provjerite u Privrednoj komori ili državnom odjelu za privredni razvoj jesu li upoznati sa poslovnim područjima koja imaju ogranke u inostranstvu. Jesu li njihovi objekti i radnici u opasnosti? Da li tekuća situacija pruža poslovne mogućnosti ili predstavlja problem i prisiljava na promjenu planova?

Agencije za pomoć.

Šalje li Crveni Krst, Vosjka Spasa ili bilo koja vjerska agencija za pomoć svoje radnike u druge dijelove zemlje ili svijeta? Sakupljaju li novac, lijekove, hranu, školski pribor, ili bilo šta drugo kao pomoć? Da li će regionalni vatrogasci ići da pomognu u operacijama traženja i spašavanja?

Useljenici i izbjeglice.

Ima li na vašem području izbjeglica ili useljenika iz kriznih krajeva? Državna udruženja ili interesne grupe vas mogu dovesti u kontakt sa useljenicima iz neke određene zemlje u vašoj zajednici. Provjerite telefonske imenike i adresare da vidite da li neka država koja se pojavljuje na vijestima, ima svoje izbjeglice, nacionalne agencije ili udruženja u vašoj zajednici.

Vojska.

Da li će jedinice Nacionalne Garde ili jedinice iz lokalne baze vjerovatno biti angažovane u operacijama u inostranstvu? Da li su se neki od njih nedavno vratili iz akcije, iz područja koja su trenutno u vijestima?

Političari.

Guverneri i državni zvaničnici povremeno imaju operativne misije u inostranstvu. Provjerite u guvernerovom uredu da li je već posjetio, ili planira posjetiti krizna žarišta. Senatori i predstavnici idu na putovanja zbog poslova u vezi sa kongresom. Provjerite to u njihovim uredima.

Misionari.

Velike domaće crkve, vjerski redovi ili uredi će možda moći da vam kažu da li su domaći misionari stacionirani u toj zemlji, ili jesu li domaće misionarske grupe posjetile to područje, ili ga namjeravaju posjetiti. Možda je neki mjesni misionar trenutno kod kuće na odsustvu.

Putničke agencije.

Putničke agencije će vam možda moći dati kontakt informacije za grupe koje se trenutno nalaze u inostranstvu, ili koje su promijenile svoj plan ili se nedavno vratile. Pregledajte isječke. Ne zaboravite pregledati isječke koje držite u svojoj biblioteci, možda će vam pomoći da pronađete lokalne veze.

Pregledajte internet.

Neke pretrage interneta vam možda mogu pomoći da pronađete lokalne veze.

Korisni izvori:

The Readership Institute’s “The Value of Feature-Style Writing”:

http://www.readership.org/content/editorial/feature-style/main.htm

The Readership Institute:

http://www.readership.org/

Preuzeto i prevedeno uz dozvolu sa www.notrain-nogain.org

Adresa originalnog članka: http://www.notrain-nogain.org/train/res/report/relev.asp