Kratko uputstvo: Gdje se oglašavaju institucije i javne kompanije?

Gdje se oglašavaju institucije i javne kompanije?

Kratko uputstvo: Gdje se oglašavaju institucije i javne kompanije?

Na portalu javnih nabavki moguće je pronaći informacije o objavljenim i provedenim tenderima za oglašavanje javnih institucija i kompanija u medijima, ali nedostatak tog portala je što one još uvijek nisu obavezne da na njemu objavljuju sve svoje nabavke.

foto: pixabay

U toku 2017. godine medijima su dodijeljeni ugovori u vrijednosti od najmanje oko pola miliona maraka bez poreza na dodanu vrijednost, pokazuje analiza dostupnih zvaničnih podataka sa portala javnih nabavki. U taj iznos se ubrajaju nabavke medijskog prostora za oglašavanje javnih poziva, konkursa, odluka i slično, koje su objavljene i završene, dok je veliki broj tendera samo objavljen kao pokrenut. Mnoge institucije nikako ne objavljuju tendere na portalu javnih nabavki. Sveobuhvatni i javno dostupni podaci na jednom mjestu o trošenju na oglašavanje u medijima ne postoje.

Da, javne nabavke su dosadna tema. Ali bitna. Institucije i javna preduzeća putem javnih nabavki godišnje potroše između dvije i četiri milijarde maraka, kažu podaci nadležne vladine agencije i procjene stručnih organizacija.

Portal javnih nabavki kao izvor informacija

Za pronalazak podataka o troškovima oglašavanja institucija i javnih kompanija u medijima potrebno je koristiti nekoliko izvora. Portal javnih nabavki pri Agenciji za javne nabavke pokušava na jednom mjestu ponuditi podatke o svim javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Nedostatak tog portala je što sve institucije i javne kompanije još uvijek nisu obavezne da na njemu objavljuju sve svoje nabavke.

Na portalu se još uvijek ne objavljuju planovi javnih nabavki institucija vlasti i javnih kompanija, što je prvi izvor informacija o oglašavanju iz budžeta. Plan javnih nabavki morao bi da sadrži sve načine na koji institucije i kompanije planiraju potrošiti svoj novac putem nabavki ali se u njemu često ne nalaze nabavke oglašavanja.

Tako se, na primjer, u planu javnih nabavki za 2017. godinu Lutrije BiH ne može pronaći podatak o novcu kojeg će ta kompanija potrošiti na oglašavanje tokom godine. Niti se mogu pronaći podaci o troškovima oglašavanja mnogobrojnih vlada u Bosni i Hercegovini. Jedan od rijetkih takvih tendera je onaj Tuzlanskog kantona, ujedno i najveći tender u ranijem zbiru troškova oglašavanja u medijima, od 173.000 maraka za oglašavanje 122 institucije i škole tog kantona.

Stručnjak za javne nabavke, Igor Vukajlović iz Udruženja Tender, objašnjava da se za tri četvrtine nabavki uopšte ne zna kako se provode uključujući i one za oglašavanje u medijima. Govoreći o medijima, on kaže da ne smatra opravdanom potrebu zakupa prostora u medijima “javnih institucija u smislu reklamnog prostora”.

Nedovoljno objavljivanje javnih nabavki na portalu

Prema podacima s portala javnih nabavki, Lutrija BiH troši najviše novca na oglašavanje od svih javnih kompanija. Ipak, taj je podatak nepotpun jer druge kompanije uglavnom ne objavljuju podatke na portalu nabavki.

Važno je napomenuti i da BH Telecom, jedna od najvećih kompanija u državnom vlasništvu, koja je izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavkama zbog konkurencije na telekomunikacijskom tržištu, ne objavljuje nabavke pa ih nema ni na portalu. Podatke o troškovima te kompanije na oglašavanje bi, u teoriji, trebalo biti moguće dobiti jedino posebnim upitom po Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Elektroprivreda BiH, još jedna među najvećim državnim kompanijama, je objavila tek nekoliko poziva ove godine na portalu javnih nabavki. Koliko tri elektroprivrede u BiH troše na oglašavanje nemoguće je saznati sa portala javnih nabavki, pa kada pretražujete oglašavanje kao predmet nabavke i elektroprivredu kao naručioca oglašavanja, dobit ćete tek nekoliko rezultata za elektroprivrede Republike Srpske i BiH. Elektroprivreda Republike Srpske, između ostalih, izdvojila je tek nekoliko hiljada maraka za oglašavanje u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske.

Potraga za dokumentima od institucija

Drugi način pronalaska informacija o finansiranju medija iz javnih budžeta je direktno traženje dokumenata od institucija, što je korisnije od pretrage portala javnih nabavki. Sve institucije i javne kompanije koje provode javne nabavke dužne su dostavljati izvještaje o provedenim nabavkama Agenciji za javne nabavke. Taj izvještaj također su dužni objaviti na svojim internet stranicama. Dokument se po Zakonu o javnim nabavkama naziva “osnovnim elementima ugovora”.

Neke od institucija i javnih kompanija koje troše desetine miliona maraka na javne nabavke i dalje ne objavljuju takve izvještaje na svojim stranicama ali to veliki broj njih radi. Problem za novinare je što takvi izvještaji često nisu dovoljno vidjivi na stranicama. Kada i jesu, kao što je slučaj sa elektroprivredama Republike Srpske i BiH, izvještaji nisu u digitalnoj formi i nisu pretraživi ali i dalje sadrže vrijedne informacije.

Elektroprivrede Republike Srpske i BiH svoje izvještaje nazivaju “Osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora”. Elektroprivreda HZHB objavljuje digitalne izvještaje pod nazivom “Realizacija Ugovora/Okvirnih sporazuma” i njih je moguće pretraživati. U izvještaju Elektroprivrede Republike Srpske tako je moguće pronaći podatak da su godišnji okvirni ugovori za oglašavanje u Nezavisnim novinama i Glasu Srpske vrijedni po 36.000 maraka. Oba ugovora počela su se primjenjivati pretposljednjeg dana 2016. godine. Ugovor sa Nezavisnim novinama istekao je 20. novembra i Elektroprivreda Republike Srpske je ovoj novini platila ukupno 25.000 maraka za oglašavanje. Ugovor sa Glasom Srpske važi do 17. decembra i do sada je tim novinama isplaćeno nešto manje od 20.000 maraka. Elektroprivreda BiH je do 11. novembra imala važeći jednogodišnji okvirni ugovor vrijedan 45.000 maraka sa Avazom. U konačnici je Elektroprivreda, kako se navodi u izvještaju, Avazu isplatila nešto manje od 14.000 maraka.

Lutrija BiH, čiji je isključivi vlasnik Federacija BiH, sa Avazom ima važeći okvirni ugovor do marta 2018. godine vrijedan gotovo 100.000 maraka bez poreza na dodanu vrijednost. Ta kompanija jedna je od rijetkih koja u svojim nabavkama navodi i objašnjenja zašto je oglasni prostor zakupljen od pojedinog medija. Tako su kao razlozi za izbor Avaza navedeni: visina tiraža od 40.000 što taj printani medij, prema ocjeni Lutrije, čini najčitanijim u Federaciji; pomogla je i regionalna zastupljenost Avaza, druga izdanja uz Dnevni avaz koje taj medij ima te portal Avaza i posebno rubrika sport na tom portalu. “Profil igrača Lutrije Bosne i Hercegovine gotovo je identičan profilu čitaoca Dnevnog avaza”, navedeno je u objašnjenju Lutrije. U objašnjenju zakupa prostora u Oslobođenju, sa kojim Lutrija ima okvirni ugovor vrijedan 50.000 maraka bez PDV-a do maja 2018. godine, također je navedeno kako je “profil igrača Lutrije BiH gotovo identičan profilu čitalaca Oslobođenja”.

Pretraga portala javnih nabavki

Portal javnih nabavki je moguće pretraživati po broju, datumu, nazivu ugovornog organa, nazivu predmeta, ali i vrsti obavještenja poput da li se radi o nabavci, dodjeli ugovora ili poništenju, statusu postupka odnosno da li je završen ili u toku i CPV kodu.

Portal javnih nabavki

Kod pretraživanja nabavki u izvještajima institucija i javnih kompanija može pomoći lista takozvanih CPV kodova javnih nabavki. Svaka vrsta nabavke ima svoj kod koji se nalazi uz svaku nabavku u izvještaju o provedenim nabavkama. Dva najvažnija koda u ovom slučaju, za usluge 'oglašavanja i marketinga' i samo usluge 'oglašavanja' su “79340000-9” i “79341000-6” ali postoji još nekoliko kodova koji se odnose na oglašavanja. Cijeli spisak kodova dostupan je na stranici Agencije za javne nabavke na ovom linku.

Pretragu po određenom kodu je moguće napraviti na portalu javnih nabavki, koristeći spomenute kategorije, ali može biti i korisno pretraživati da li neki dokument koji su dostavile ili objavile institucije sadrži taj kod i koji je njegov kontekst. Također, moguće je dobiti rezultate i prostom pretragom za nekim kodom kroz internet pretraživač, gdje se nekad može doći do važnog traga, jer su CPV kodovi specifični i odnose se na oglašavanje u sistemu javnih nabavki u BiH.

Dodatni izvori informacija o oglašavanju institucija i javnih kompanija putem sistema javnih nabavki od male su koristi. Izvještaji o izvršenju budžeta za prethodnu godinu uglavnom sadrže zbirne troškove za oglašavanje a nekada ni to, pa je stavka 'oglašavanje' u zbiru neke druge stavke. Revizorski izvještaji ne odvajaju tu stavku posebno od drugih.

Jedna od rijetkih informacija o troškovima oglašavanja koja se može saznati iz revizorskih izvještaja je ona o troškovima Agencije za promociju stranih investicija još za 2005. godinu. Revizori su tada otkrili da izbor medija u kojima će biti objavljena reklama Agencije nije u potpunosti proveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Agencija nije formirala komisiju za izbor, niti postoje zapisnici komisije, koji bi ponudili odgovor o kriterijima izbora stranih medija u kojima će se objaviti oglase vrijedne gotovo 100.000 maraka, otkrili su revizori.

Praćenje troškova oglašavanja institucija i javnih kompanija za novinare će biti posebno zanimljivo u narednoj godini, smatra Vukajlović iz Udruženja Tender, budući da će oglašavanje biti "naglašeno u izbornoj godini".