Priručnik: Statistika za novinare

Priručnik: Statistika za novinare

Statistika je veština prikupljanja i analiziranja brojeva da bi se saznale nove informacije.  Često je strana novinarima, pa se statistički podaci takođe često pogrešno interpretiraju u medijima. 

Na samo 11 strana priručnik “Statistika za novinare”, koji je objavio britanski Centar za istraživačko novinarstvo (The Centre for Investigative Journalism), pokazuje kako novinari mogu da koriste statističke podatke da pronađu ili unaprede svoje priče predstavljajući ih na ispravan način i izbegavajući uobičajene greške. 
 
Priručnik pomaže novinarima da saznaju šta sve treba da znaju o statističkim podacima sa kojima se susreću (ko ih je kreirao, kako su podaci prikupljeni, postoji li neka skrivena namera iza predstavljenih podataka, šta podaci naizgled govore, a šta zapravo znače…), o osnovnim statističkim terminima koji često mogu da navedu na pogrešno tumačenje (npr. prosečna vrednost, srednja vrednost), šta je to statistički značajno, šta je poređenje rizika i regresija na srednju vrednost i još ponešto. 
 
Autorka priručnika je Connie St Louis, direktorka postdiplomskog programa novinarstva o nauci na City University u Londonu. Nagrađivana je novinarka i naučnica.