Lutrija BiH - kršenjem zakona do oglašavanja

Lutrija BiH

Lutrija BiH - kršenjem zakona do oglašavanja

Lutrija BiH pri raspisivanju javnih tendera za nabavku oglasnog prostora krši opšta načela Zakona o javnim nabavkama.

"Oglašavanje Lutrije BiH putem TV1", "Oglašavanje Lutrije BiH na web portalu Klix.ba" ili "Oglašavanje Lutrije BiH na web portalu scsport.ba" samo su neki od primjera na koji način to javno preduzeće u samom nazivu tendera favorizira određene medije, pokazala je analiza poziva objavljenih na portalu javnih nabavki. Iz Agencije za javne nabavke također su nam potvrdili da su primjeri obavještenja o nabavkama koje objavljuje Lutrija BiH, a koji se izravno obraćaju tačno određenom mediju, ugrožavanje opštih načela Zakona o javnim nabavkama.

U Članu 3. Zakon o javnim nabavkama jasno precizira da se ugovorni organi prema ponuđačima ponašaju jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigura pravična i aktivna konkurencija sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstva.

Izravnim zahtjevom za reklamiranjem u određenom mediju, naznačavanjem u samom nazivu tendera, Lutrija BiH krši odredbe Zakona o javnim nabavkama, kaže Igor Vukajlović iz udruženja Tender.

„Po zakonu se ne smije favorizirati neko ko će to raditi i to je sasvim jasno. Opšta načela zakona su definisana u članu 3 i to su konkurentnost, efikasnost i jednak tretman. U principu ovdje ne postoji jednak tretman jer je određeni medij izabran u samom startu. Zakon o javnim nabavkama jasno kaže da se ne smije upućivati određeno na neki proizvod ili proizvođača. U suštini Lutrija BIH ne bi smjela da u okviru tendera naglasi na kojoj televiziji ili web portalu će se njihova reklama objavljivati“.

Vukajlović naglašava da se kompletno oglašavanje mora raditi uz studiju, na osnovu realnih pokazatelja s tim da se prilikom raspisivanja tendera mora osigurati i marketinškim agencijama mogućnost sudjelovanja.

„Lutrija BIH radi na način da reklamira svoje usluge u konačnici radi profita. Vjerovatno oni imaju plan šta i kako bi trebali oglasiti u konsultacijama sa određenom marketinškom agencijom i marketinškom strategijom koja kaže da je najbolje da se oglašavaju na Klix-u. Nakon toga bi trebali da idu ciljano sa pitanjem ko Lutriji BIH može ponuditi najbolji i najjeftiniji reklamni prostor na Klix u specifičnim terminima? Na takav tender se onda mogu prijaviti i druge marketinške agencije koje imaju već zakupljen prostor u tom mediju“.

Vukajlović smatra da bi Lutrija BiH prilikom kupovine reklamnog prostora u okviru tenderske dokumentacije morala postaviti određene kriterije, poput broja posjeta, prosječnog zadržavanja na stranici kao i drugih statističkih parametara.  

„Ispravno bi bilo da oni traže da se Lutrija reklamira na televiziji ili pisanom mediju koji ima pokrivenost na čitavoj BiH, određenu gledanost i da na taj način opišu šta žele, a ne da napišu konkretan medij. Klix jeste najčitaniji medij i to nije sporno, međutim kada bi se udružila tri neka druga portala imali bi veću posjećenost nego Klix.ba. Recimo ako je prvi Klix.ba, drugi, treći i četvrti portal sigurno premašuju dnevne posjete ili klikove i oni mogu da idu u konzorcij, da se prijave na tender i pobjede Klix.ba, naravno u zavisnosti od ponuđene cijene. I to je ono što je tržište. Bilo bi bolje za manje novca doći do većeg broja ljudi. Po zakonu ne smije se ukazivati na kuću odnosno medij na kojem će se reklamirati i oglašavati, nego bi se trebalo ići na ovaj način“, smatra Vukajlović.

Transparentno trošenje javnih sredstava

Milena Mastalo iz Transparency International-a u BiH ističe da su ugovorni organi dužni da postupaju transparentno i nediskriminirajuće.

„Lutrija BiH, ali i drugi ugovorni organi koji postupaju na isti ili sličan način, zaključivanjem ovakvih ugovora krši opšte principe Zakona o javnim nabavkama. Ugovorni organ je dužan da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema svim ponuđačima ponaša jednako i nediskriminišuće. Direktno obraćanje određenom ponuđaču u naslovu predmeta nabavke svakako predstavlja diskriminaciju, jer se ne omogućuje jednak tretman svim ponuđačima. Iako ovdje može biti riječ i o reklamnim i marketing agencijama koje imaju zakupljen prostoru na pomenutim medijima, u svakom slučaju riječ je o nepoštovanju aktuelnog Zakona o javnim nabavkama, koji kao jedan od ciljeva ima najefikasnije i transparentno korištenje javnih sredstava“.

Prilikom kupovine reklamnog prostora Lutrija BiH koristi dvije vrste postupaka: pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, kao na primjer „Oglašavanje Lutrije BiH u svim izdanjima Avaz Roto Press-a“, te konkurentski zahtjev, kao na primjer „Oglašavanje Lutrije BiH putem televizije TVSA“.

Milena Mastalo naglašava da se pregovarački postupak bez objave obavještenja može primijeniti kao izuzetak samo ako su ispunjeni svi uslovi utvrđeni Zakonom o javnim nabavkama.

„U ovom postupku uslovi za kvalifikaciju moraju se unaprijed utvrditi, a nakon provjere kvalifikovanosti ponuđača, u daljnjem toku postupka mogu učestvovati samo oni koji su kvalifikovani. Oni se pozivaju da dostave početne ponude, što predstavlja osnov za pregovaranje, a nakon toga ugovorni organ bira ponudu prema kriterijima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da dva ili više ponuđača dostave konačne ponude, ugovorni organ dužan je izvršiti javno otvaranje konačnih ponuda. Ugovorni organ može nakon izbora ponude objaviti dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti u kojem obrazlaže ispunjenje uslova utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama koji opravdavaju primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i izražava svoju namjeru o zaključenju ugovora s najuspješnijim ponuđačem“.

Igor Vukajlović postavlja pitanje transparentnosti vođenja pregovaračkog postupka bez objave u slučajevima kupovine reklamnog prostora.

„Oni ako odluče da to mora biti Klix.ba ili TV OBN onda tu nema nikakvog drugog oblika osim pregovaračkog bez objave jer Klix.ba ima ekskluzivno pravo da prodaje reklame na svom portalu. Međutim i tu bi bilo opravdano da ide otvoreni postupak zato što možda neko na Klix-u zakupljuje reklamu na godinu dana i može ponuditi povoljniju cijenu. Da bi se to provjerilo može se pokrenuti otvoreni postupak i tu se vidi da li neko može konkurisati cijenom. U principu to su javne pare i trebalo bi se paziti kako se te pare troše i da li se zloupotrebljavaju. U smislu da Lutrija BiH ne plaća pola oglasa za sebe, a pola za nekog drugog. Trebalo bi da javna preduzeća imaju transparentne izvještaje i da tu piše koliko je bilo objava i koliko je to plaćeno. Tada bi se vidjelo koliko je stvarno cijena reklamiranja na Klix-u ili nekom drugom mediju“.

"Lutrija BiH ima srce", ali ne i odgovore

Unatoč našim mnogobrojnim pozivima i zahtjevima za razgovor, kao i obećanjima iz Press službe Lutrije BiH, do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovore na pitanja o ovoj temi. 

___
Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.