Infobiro: Svijet prije 140 godina

Infobiro: Svijet prije 140 godina

Infobiro: Svijet prije 140 godina

U sedamnaestom broju Infobiroa pročitajte o tome kako je izgledao svijet prije skoro 140 godina. Koliko je bilo država u njemu? Nećemo vas podsjećati koliko se promijenio – to je svima jasno. Ali, interesantno je pročitati kako je izgledao i koliko je kratak bio opis država koje su tada postojale.

Kalendar Mladi Hercegovac je 1877. godine napravio državno – politički pregled svijeta. Mi ga danas ponovo objavljujemo koristeći Infobiro – arhiv Mediacentra.

Jedna od tema koje dominiraju u štampi s kraja 19. i početka 20. vijeka je alkoholizam. Brojne su priče o društvima trezvenjaka ili opasnosti od alkohola. Imamo jedan tekst koji je barem u naslovu naizgled neodlučan: Treba li piti? I dalje je na početku Dario Džamonja sa svojim tekstovima iz 1992. godine.