Istraživanje Fondacije Mediacentar: Fokus grupa u Gornjem Vakufu/Uskoplju

Istraživanje Fondacije Mediacentar: Fokus grupa u Gornjem Vakufu/Uskoplju
06/03/2019

Istraživanje Fondacije Mediacentar: Fokus grupa u Gornjem Vakufu/Uskoplju

Gornji Vakuf/Uskoplje
Bosnia and Herzegovina
 
Fondacija za razvoj medija i civilnog društva "Mediacentar" poziva sve zainteresovane mlade iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja i drugih mjesta u Srednjobosanskom kantonu, Zapadnohercegovačkom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu da se prijave za učešće u fokus grupi. 
 
Foto: Pixabay
 
Tokom fokus grupe razgovarat ćemo o vašim navikama korištenja medija i vašem mišljenju o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrani i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
 
Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju od 18 do 30 godina. Fokus grupa će se sastojati od najviše deset učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Fokus grupa će se održati 19. marta, sa početkom od 14 sati (s ukupnim trajanjem između dva do tri sata) u prostorijama Omladinskog centra u Gornjem Vakufu/Uskoplju. Za učesnike/ce koji dolaze van Gornjeg Vakufa/Uskoplja organizatori obezbjeđuju prijevoz i smještaj, dok je za sve učesnike/ce obezbijeđena i naknada od 50 KM (brutto iznos).
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 6. marta na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom "Prijava za fokus grupu/Gornji Vakuf/Uskoplje".
 
Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Fondacije "Mediacentar" u sklopu projekta "Protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u bh. javnom prostoru". U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.
 
Podržano od: