Tržište može stvoriti pozitivne izazove

Tržište može stvoriti pozitivne izazove

Mehmed Halilović, ugledni bh. novinar smatra da nisu svi uticaji tržišta
na medije negativni, kao što se često misli i govori. No, takmičenje,
iako predstavlja izazov, ne podstiče nužno kvalitet, naglašava Halilović u anketi povodom 3.maja.

1. Kako danas tržište utiče na koncept zastupanja interesa javnosti u bh. medijima? Na koji način tržišni imperativi danas guraju na marginu društveno- relevantne teme iz bh. medija? Ključne tendencije?

Ono što se dešava u svijetu, očito nije mimoišlo ni nas. Dakle, tržišna privreda, ma kako nerazvijena u Bosni i Hercegovini, ima jakog uticaja i na našoj medijskoj sceni. Pri tome, nisu svi ti uticaji negativni, kao što se često misli i govori. Izuzetno je, recimo, pozitivan tržišni izazov koji sve medije, uključujući i javne servise, tjera na takmičenje i na borbu za opstanak ili rast.

Takmičenje, međutim, ne podstiče uvijek kvalitet medija. Postoje, naravno, izuzeci, ali oni tek potvrđuju pravilo. U većini su ipak oni koji tek djelimično ispunjavaju funkciju informisanja javnosti u skladu sa najvišim profesionalnim normama i koji, kao što i pitanje sugeriše, društveno-relevatne teme potiskuju na marginu i u prvi plan guraju bizarnosti privatnog života javnih ličnosti. To je tako u svijetu, a sve više je tako i kod nas. Razlika je jedino u tome što u razvijenom svijetu postoje i ozbiljni i uticajni mediji, koji imaju svoju publiku. Kod nas je takvih medija sve manje jer nema ni publike koja bi ih trebala i tražila. Oni ljudi koji imaju takvu potrebu najčešće sebi ne mogu priuštiti kupovinu novina.

2. Kako mediji u BiH, privatni i javni, mogu danas zastupati interese javnosti? Postoji li javna odgovornost privatnih medija?

Mogu i privatni a ne samo javni mediji zastupati javne interese, ali oni nemaju jednaku vrstu javne odgovornosti. To je ključni kriterij koji odvaja dobre i loše medije, a ne samo privatne i javne.

3. Kako zahtjev za profitabilnošću medija na tržištu danas utiče na novinarsku profesiju u BiH? Koliko je danas informacija u bh. medijima roba, a koliko javno dobro? Da li profitabilno novinarstvo automatski znači i loše novinarstvo?

Profitabilno novinarstvo ne mora automatski biti loše novinarstvo, jednako kao što i neprofitabilno novinarstvo nije uvijek dobro novinarstvo.

Informacija je danas roba i to samo po sebi ne mora biti loše. Loše je samo ako ona sama sebi postane svrha a profitabilnost jedini motiv. Loše je i kad vlasnici nameću isključivo tržišne motive, još gore ako uz njih nameću i političke. Najgore je kad uspostavljaju neke svoje novinarske kriterije, koji često nemaju nikakve veze s profesionalnim standardima i sa ulogom služenja javnosti.

4. Kakva moze biti uloga javnog servisa u BiH u odbrani interesa javnosti i profesionalnog novinarstva pred imperativom profitabilnosti?

Javni servisi, naravno, imaju veliku i nezamjenjivu ulogu, ali ni oni nisu oslobođeni borbe za opstanak pa i profitabilnost. Koliko to može biti loše, može biti i dobro i korisno, jer im ne dopušta da se uspavaju.