Javnost ima pravo da zna ima li političar ljubavnicu

Javnost ima pravo da zna ima li političar ljubavnicu

Dr Vladimir Vodinelić, dekan Fakulteta za poslovno pravo, o neusklađenosti odredaba Krivičnog zakona sa evropskim standardima

Izvor: Danas - Vikend, 07/16/2005; Strana: 6

juli 2005.

Pred poslanicima republičkog parlamenta uskoro bi trebalo da se nađe predlog novog Krivičnog zakona. Mada je neizvesno u kakvoj će formi biti usvojen, ovaj zakon već je izazvao kontroverzne komentare u krugovima pravnih eksperata. Dr Vladimir Vodinelić, dekan Fakulteta za poslovno pravo, smatra da je predlog novog Krivičnog zakona u direktnoj koliziji sa evropskim zakonodavstvom kad je reč o uvredi, kleveti i javnoj poruzi. Najviše zamerki novom zakonskom predlogu ima na članove koji se bave krivičnim delom klevete i uvrede političara, državnih funkcionera i organa.Tekst pročitajte na web sajtu beogradskog dnevnog lista Danas: http://www.danas.co.yu/20050716/vikend2.html#4