Etičan ste novinar? Testirajte se.

Etičan ste novinar? Testirajte se.

Ako sadržaj koji proizvodite promoviše neku agendu, privileguje neki društveni sektor, promoviše neku inicijativu bez pitanja ili ima željeni ishod, verovatno je to što proizvodite PR ili čak propaganda.

Pravo novinarstvo se zasniva na primeni stroge uređivačke etike u svemu što radimo da bismo mogli da preispitujemo ono što ima najveći uticaj na živote naše publike.

Dakle, da li vaš novinarski rad prolazi na ovom testu?

Iskreno, većina nas će pasti na ovom testu mnogo puta tokom karijere, ali je dobro imati standarde kojima težimo. Prođite kroz sledeća pitanja da biste videli da li je vaše novinarstvo etično ili ne.

10 pitanja koja treba da postavite sebi

1: Koja je moja svrha kao novinara?
2: Koja je moja lična motivacija?
3: Kako mogu da uključim druge koji imaju različita gledišta i raznorodne ideje?
4: Da li sam uključio, u razumnoj meri, gledišta sa kojima se ne slažem?
5: Ko sve ima interes u vezi s vašom temom i koji su njihovi motivi?
6: Šta bi bilo da su uloge obrnute? Kako bih se osećala?
7: Da li sam dobio željeni ishod – ispuno neku agendu?
8: Koje su moguće posledice mojih postupaka – kratkoročne i dugoročne?
9: Koje su mi opcije na raspolaganju kako bih u najvećoj mogućoj meri poštovala istinitost u izveštavanju kao svoju odgovornost i koliko je moguće smanjila štetu?
10: Da li mogu da opravdam svoj način razmišljanja i odluke pred kolegama, svima koji imaju neki interes u vezi s temom kojom se bavim, kao i pred javnošću?

Pogledajte materijale o uređivačkoj etici.

 

6 pravila za izveštavanje

1: Tragajte za istinom i prenesite je što potpunije – širom otvorenih očiju.
2: Radite nezavisno – nikome ne budite dužni i ne tražite usluge ili miljenike.
3: Smanjite štetu što je više moguće – da nije vas, svet ne bi nikada znao.
4: Procenite sve činjenice – ne zanemarujte neprijatne ili one koje se ne uklapaju u vaš zamišljeni scenario.  
5: Nezavisni izvori – ne povodite se za drugima, nađite sveže glasove i gledišta.
6: Podrobno proverite validnost informacija – ništa ne uzimajte zdravo za gotovo.

7 stanja uma

1: Budite iskreni, fer i odvažni u prikupljanju informacija i izveštavanju.
2: Dajte glas onima koji ga nemaju, podvrgnite strogoj proveri one koji imaju položaj i moć.  3: Beskompromisno čuvajte ulogu koju slobodni mediji imaju u otvorenom društvu.
4: Tražite i predstavljajte suprotstavljena gledišta.  
5: Nemojte dolaziti u veze s ljudima ili organizacijama koji vam mogu kompromitovati, niti se bavite takvim aktivnostima.
6: Imajte saosećanja za one koji su pogođeni vašim delovanjem.
7: Odnosite se prema svima sa poštovanjem, a ne kao prema sredstivma za ostvarenje vašeg novinarskog cilja.

12 pravila o tačnosti

1: Sav vaš rad mora da počiva na više raznovrsnih izvora.
2: Mora biti zasnovan na jakim dokazima,
3: Podrobno testiranim,
4: Predstavljen jasnim, preciznim jezikom.
5: Mora da izbegava spekulacije.
6: Tačnost je važnija od brzine.
7: Sve relevantne činjenice i informacije treba odmeriti da bi se došlo do istine.
8: Ako je tema kontroverzna, pored činjenica treba uzeti u obzir i relevantna mišljenja.
9: Prikupljajte materijal koristeći izvore iz prve ruke kad god je to moguće.
10: Proveravajte i unakrsno proveravajte činjenice.
11: Potvrdite autentičnost dokaza koji su u obliku dokumenata i digitalnog materijala.
12: Potkrepite tvrdnje i navode.

Pogledajte vodič o tačnosti.

6 saveta o nepristranosti i različitosti mišljenja

1: Nastojte da vaše novinarstvo odražava širok spektar mišljenja.
2: Budite spremni da istražite širok spektar sukobljenih gledišta.
3: Nijedan bitan pravac mišljenja ne sme da ostane nezastupljen ili nedovoljno zastupljen.
4: Svoju uređivačku slobodu koristite da biste stvarali sadržaj o bilo kojoj temi, na bilo kojem delu spektra mišljenja, sve dok imate dobre uredničke razloge za to.
5: Svakako izbegavajte pristranost ili neizbalansiranost gledišta bilo o kojoj temi da se radi, pogotovo ako je kontroverzna.
6: Ponekad ćete morati da izveštavate o pitanjima koja mnoge mogu ozbiljno da povrede. Tada morate biti sigurni da jasan interes javnosti preteže nad mogućom štetom.

Pogledajte vodič o nepristranosti.

Test javnog interesa

1: Otkrivanje i razotkrivanje kriminala.
2: Rasvetljavanje značajnog anti-socijalnog ponašanja, korupcije ili nepravde.
3: Otkrivanje značajne nekompetentnosti ili nemara.
4: Otkrivanje informacija koje omogućuju ljudima da donose odluke o pitanjima od javnog interesa.
5: Zaštita javnog zdravlja i sigurnosti.
6: Sprečavanje obmanjivanja javnosti.
7: Zaštita slobode izražavanja.

Pogledajte modul o testu javnog interesa.

Fer izveštavanje

Budite otvoreni, iskreni i direktni u odnosu sa saradnicima, osim ako ne postoji jasan interes javnosti da učinite suportno. Kada se iznose negativne tvrdnje, pojedinci ili organizacije kojih se tiču bi normalno trebalo da imaju pravo na odgovor.

Privatnost
Da biste ostvarivali svoja prava na slobodu izražavanja, od suštinske je važnosti da radite unutar okvira koji poštuje privatnost pojedinaca i podrazumeva da se prema njima odnosite na fer način dok istražujete i utvđujete činjenice čije je otkrivanje u interesu javnosti.

Integritet
Ostanite uvek nezavisni od države i partijskih interesa. Nikada nemojte podržavati ili izgledati kao da podržavate bilo koju organizaciju, proizvod, aktivnosti ili usluge.

Izvori
•    Prihvatite informacije iz bilo kog izvora, ali znajte da ćete morati sami da odlučite koje informacije su vredne pažnje, a koje ne.
•    Izvori se uvek moraju proveriti, pogotovo kada nikada ranije nisu bili korišćeni.
•    Važno je zaštititi izvore koji ne žele da budu imenovani.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Članak je preuzet sa sajta Media Helping Media (www.mediahelpingmedia.org) uz dozvolu autora.

Svako dalje korištenje i distribucija ovog teksta podleže uslovima korišćenja koji su u celini dostupni na web sajtu Media Helping Media.