PR Usluge

PR Usluge

• Tailor made trening za kompanije, organizacije i institucije

• Specijalistički kursevi za grupe

• Revizija komunikacija

• Izrada PR strategija