20 saveta za upravljanje polaznom stranicom sajta

20 saveta za upravljanje polaznom stranicom sajta

Efikasno upravljanje polaznom stranicom je okosnica svih dobrih sajtova. Kako planski i strateški pristupiti njenom upravljanju?

1: Budite tačni


Vaša polazna stranica predstavlja uređivačke vrednosti vaše organizacije i vrednosti njenog brenda. Od ključne je važnosti da vaš sadržaj ne sadrži greške, puknute linkove i loše prezentovane slike. Ne dozvolite sebi da se opustite – nije neobično da se problemi jave u živom online okruženju iako ih nije bilo u fazi pripreme i pre-produkcije. Proverite sve slike, sav tekst i linkove pre, ali i posle objavljivanja – i uključite i drugi par očiju (nekog od kolega) da biste sve pomno proverili.

Ako vam polazna strana ne izgleda dobro, korisnici će misliti da je takav i ostatak sajta.

2: Dopustite korisnicima da izgrade sopstveno iskustvo

Razmislite o tome šta korisnici žele da saznaju, a ne šta vi želite da im saopštite. Štampa i televizija su linearni mediji, gde urednici korisnicima isporučuju definisan i potpun narativ. Na webu korisnici sami grade sopstveno iskustvo i uobičajeno je da će posetiti neki sajt sa određenim ciljem na umu. Na vašoj polaznoj stranici treba da bude izložen najbolji sadržaj koji imate, a korisnicima omogućeno da lako postanu aktivni.

Razmislite o tome šta korisnici žele da saznaju, a ne šta vi želite da im saopštite.

3: Koristite kratke rečenice i pređite na stvar

Polazna stranica je ulaz u sadržaj web sajta i nije mesto za dugačke tekstove složenog jezika. Rečenice treba da budu što je moguće sažetije – da sadrže samo reči koje su neophodne da biste preneli osnovne informacije i nagnali korisnike da uđu dublje u sajt.

Uštedite reči i ubrzajte kretanje korisnika po sajtu.

4: Dajte korisnicima jake pozive na akciju

Svrha polazne stranice je da podstakne korisnike da kliknu na sledeće stranice. Tizeri (sažeci na koje se klikne za ceo tekst) ne treba da pretenduju na to da ispričaju celu priču – oni treba da uvedu priču ili događaj i podstaknu korisnika da klikne do sadržaja koji nudite.
Koristite jezik koji poziva na akciju i instruira korisnika (na primer, ’Pogledajte ovaj video klip’, ’pratite uživo’, ’pročitajte celu priču’, ’pogledajte galeriju slika’ itd.), ali izbegavajte da linkovima dodajete frazu ’kliknite ovde’ – nepotrebna je. Pogledajte tekst 30 saveta: Sadržaj na koji će korisnici morati da kliknu.

Pozivima na akciju podstaknite korisnike da uđu dublje u vaš sajt.


5: Izbegavajte generički i zastareo sadržaj

Web je 24-časovno iskustvo, pa vaša polazna strana nikada ne sme biti zastarela. Ako ne možete da obezbedite stalno ažuriranje priče dok se ona razvija ili događaja dok se odvija, nemojte to promovisati na polaznoj stranici. Takođe izbegavajte materijal o kojem već izveštavaju drugi, osim ako imate drugačiji ugao koji je uzbudljiv i originalan.

Održavajte sadržaj svežim i relevantnim, a ako ne možete stalno da ažurirate priču dok se razvija, nemojte o njoj da izveštavate.

6: Izbegavajte kriptične naslove

Naslovi na web sajtovima su uobičajeno istovremeno i linkovi, pa tekst treba da bude sažet, precizan, i takav da korisnici mogu lako da ga skeniraju pogledom u potrazi za informacijama koje žele. Naslov mora korisniku odmah da da do znanja da li mu je priča zanimljiva i treba da mu omogući da klikne na puni tekst priče bez čitanja pratećeg tizera (sažetka).

Naslov je nepotpun ako zavisi od pratećeg tizera.

7: Linkovi treba da stanu u jedan red

Hiperlinkove koji prelaze u drugi red treba izbegavati.

I toliko o tome.

8: Dajte korisnicima mogućnosti sa dodatnim linkovima

Ne pretpostavljajte da svi korisnici žele isto od neke priče ili promotivnog sadržaja za priču; ako imate mogućnosti za to, dajte dodatne duboke linkove na sadržaj koji podupire priču sa više informacija ili je u vezi s njom. Zapamtite da vi znate koji sadržaj imate, ali korisnici to ne znaju. Ako hoćete da ga nađu, morate da ih uputite na njega.

Ponudite raznovrsne linkove na mnoštvo sadržaja koju podupiru priču.

9: Fokusirajte se na slike

Slike su ključni vizualni putokaz za korisnika. Važne su koliko i naslovi i tizeri. Odaberite ih pažljivo – i pazite da svaka slika koju upotrebite bude u tesnoj vezi sa slikama koje će korisnik naći na narednim ulinkanim stranicama, u foto-galerijama ili video-sadržaju. Slike fokusirane na krupne objekte obično su bolje od velikih ilustrativnih scena, kao i prepoznatljiva lica/ličnosti. Pazite, takođe, da polaznu stranicu uvek posmatrate kao celinu; ako imate pet mesta za sliku, pazite da ne budu sve slike portreti.

Neka svaka slika priča priču.

10: Pažljivo formatirajte tekst

Izgled promotivnog teksta (tizera) često određuje koliko ga je lako čitati – korisnici polazne strane koji skeniraju pogledom vaš sadržaj u potrazi za onim što ih zanima biće odbijeni loše formatiranim sadržajem. Pazite da tekst obradite tako da popunjava raspoloživo mesto i izbegnite takozvane ‘udovice’ i ‘siročad’.

Loše formatiran sadržaj će odbiti korisnike.

11: Postanite stručnjak za web analitiku

Ponašanje korisnika na webu je gotovo sasvim merljivo, pa će vam uvide od ključne važnosti obezbediti razumevanje toga kada korisnici dolaze na vaš sajt, koliko vremena provode pristupajući sadržaju, kojem sadržaju pristupaju i način na koji putuju sajtom. Na primer, ako znate da većina vaših korisnika posećuje vaš sajt u 8 sati ujutru i 6 sati popodne, upotrebite te informacije da biste definisati raspored objavljivanja sadržaja. Slično tome, ako vam web analitika kaže da neki tipovi sadržaja ili priča nisu uspešni, budite dovoljno odvažni da ih promenite.

Redovno analizirajte šta ima i šta nema uspeha kod korisnika i budite spremni na promene.

12: Ne pretpostavljajte da sadržaj ispod prvog ekrana ne funkcioniše za korisnike

Moguće je da je zabluda da sav sadržaj mora da se pojavi iznad zamišljene linije koja označava dno prozora u brauzeru. Skrolovanje je uobičajeno ponašanje korisnika, pa nemojte da se bojite da stavite sadržaj niže na strani. Kao i sa svim drugim elementima sajta, koristite web analitiku da biste kontinuirano procenjivali efikasnost ovog sadržaja.

Polazna strana je više od sadržaja u prvom ekranu (do dna prozora u brauzeru).

13: Planirajte ažuriranje sadržaja

Korisnici očekuju da web sajtovi budu redovno ažurirani, pa planirano ažuriranje vaše polazna stranice treba da bude osnova procesa rada na vašem sajtu. Spremajte materijal unapred; održavajte mesečne sastanke za planiranje sa saradnicima da biste definisali kalendar očekivanih događaja, a sedmične sastanke da biste definisali detalje u vezi s tim događajima, i dnevne sastanke da biste mogli reaktivno da delujete. Razvijte strukture i procese da biste omogućili saradnicima da predstavljaju svež sadržaj urednicima polazne strane; razmislite o standardnim formularima-templejtima za podnošenje informacija koje će uključiti ključne detalje priča, linkove i slike koje treba upotrebiti – i postavite stroge rokove za isporuku ovog materijala.

Planiranje je ključno za dobro upravljanje polaznom stranicom sajta.

14: Budite i reaktivni i proaktivni

Polazna strana, posebno za medij koji je usredsređen na vesti, mora biti i proaktivna i reaktivna. Čim se pojavi vest, morate da krenete njenim tragom, ali treba i da budete svesni onoga što tek sledi i zato treba da planirate unapred. Mnogo toga možete da uradite unapred. Oba načina delovanja su potrebna da bi polazna strana zadovoljila potrebe publike. Ključna ažuriranja ili ona koja su u vezi s protokom događaja ne treba da čekaju na planirane termine za ažuriranje (vidite stavku 3 gore).

Vaša polazna stranica treba da bude i reaktivna i proaktivna.

15: Pažljivo sa putovanjem korisnika po vašem sajtu

Nemojte da frustrirate korisnike tako što ćete ih voditi kroz mnoštvo stranica pre nego što dođu do sadržaja koji ih zanima. Ako ste u tizer stavili ‘pogledajte video’, onda taj link treba da odvede korisnika upravo na taj sadržaj.

‘Putokazi’ koje postavljate korisnicima treba da ih odvedu tamo gde misle da ih vodite.

16: Pazite na međusobno zavisne sadržaje

Imajte u vidu da ažuriranje bilo kog tizera na polaznoj strani treba da bude sinhronizovano sa objavljivanjem ažuriranih verzija sadržaja na celom sajtu. Komunicirajte sa urednicima rubrika da biste bili sigurni da se ono što piše na polaznoj stranici poklapa sa svim sadržajem koji je ulinkovan s njim.

Interni sistem komunikacije određuje efikasnost polazne stranice.

17: Odvojite dovoljno resursa

Efikasno upravljanje polaznom stranicom treba da bude okosnica funkcionisanja vašeg sajta. Treba da razumete potražnju za vašim sajtom od strane korisnika – preko analitike – i da organizujete resurse i promenite šeme rada u skladu s tim. Neko mora da upravlja tim procesom, on se ne može prepustiti slučaju.


Efikasno upravljanje polaznom stranicom je okosnica svih dobrih sajtova.

18: Eksperimentišete i budite spremni da učite

Lepota weba je u tome što stvari mogu da se menjaju. Isprobavajte, procenjujte koristeći analitiku i ubacite te informacije u proces planiranja. Nikada nećete znati šta funkcioniše kod korisnika a šta ne ako ne testirate svoje ideje. Radite to na struktuiran način tako da možete da merite reakcije publike. Pre sve, budite spremni da učite na uspešnim i neuspešnim primerima.


Uvek budite u potrazi za novim načinima predstavljanja sadržaja.

19: Neka sajt bude dostupan svima

Slike mogu da prave probleme korisnicima sa oštećenim vidom ili onima sa sporim vezama ili starijim brauzerima. Ako je moguće, postarajte se da slike imaju smislene opisne alt tagove, umesto automatski generisanih identiteta. Na sajtu www.w3.org saznajte koje još mere možete da primenite da bi vaš sajt bio dostupan što većoj grupi korisnika.

Vaš sajt ne bi trebalo da postavlja prepreke za upotrebu nekim korisnicima i treba da bude dostupan svima.

20: Budite pragmatični što se tiče efikasnosti vaše polazne stranice

Prihvatite činjenicu da dobar dao saobraćaja koji dovodi korisnike na vaš sajt ne dolazi od polazne stranice. Dobra optimizacija za pretraživače (engl. search engine optimization, skraćeno SEO), logična navigacija i dinamičan uređivački pristup mogu da znače da većina korisnika neće naći vaš sajt preko polazne stranice.

Međutim, korisnici mogu naknadno da dođu na polaznu stranicu – pa i dalje imate priliku da povedete korisnike dublje kroz svoj sadržaj. Polazna strana može da bude uspešna samo ako je sadržaj ispod nje visokog kvaliteta i usredsređen na potrebe ciljne publike. Polazna stranica je jedna tačka ulaza, ali ne i jedina. Pazite da svaka stranica na sajtu bude optimizirana za pretraživače.

Napravite sjajnu polaznu stranicu, ali nemojte da budete zavisni od nje.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Članak je objavljen na sajtu MediaHelpingMedia.org 10.04.2012. pod nazivom 20 tips for managing a website homepage, a njegovo dalje preuzimanje i objavljivanje podleže isključivo uslovima preuzimanja sadržaja koji su navedeni na ovom sajtu.