Vijeće za štampu i online medije u BiH predstavilo Koaliciju medijskih advokata

Vijeće za štampu i online medije u BiH predstavilo Koaliciju medijskih advokata

Vijeće za štampu i online medije u BiH predstavilo Koaliciju medijskih advokata

Pomoć novinarima u predmetima za naknadu štete radi klevete
 
foto: Mediacentar Sarajevo
 
Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavilo je danas Koaliciju medijskih advokata u BiH sa ciljem zastupanja medija i medijskih radnika u predmetima za naknadu štete radi klevete. 
 
Pomoć advokata u ovim predmetima nije ograničena na medijske kuće, već je proširena na sve medijske radnike i medije, a prijava slučajeva će ići isključivo preko Vijeća za štampu i online medije u BiH. Koalicija je nastala u januaru ove godine potpisivanjem Deklaracije koalicije u Konjicu na kojoj je prisustvovalo 14 advokata. Osnovana je uz podršku UNESCO-vog Fonda za odbranu medija.  
 
Predstavnik UNESCO ureda u Sarajevu, regionalni projekt koordinator Joshua Massarenti je izjavio da je sloboda izražavanja u BiH ozbiljno narušena nizom zakonodavnih inicijativa koje su dovele u opasnost rad novinara, a u nekim slučajevima i njihovu sigurnost. Rekao je da se kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj (RS) ne tiče samo tog bh. entiteta jer su odluke sudova sa sjedištem u jednom entitetu pravno obavezujuće na području cijele države BiH.
 
Na pres-konferenciji Vijeća za štampu i online medije u BiH bili su prisutni i članovi Koalicije medijskih advokata u BiH Irena Puzić-Obradović, advokatica, i Dražen Zubak, advokat. 
 
Dražen Zubak je kazao da se pred sudovima u BiH vodi veliki broj predmeta za naknadu štete radi klevete u kojem različiti subjekti, građani, privredna društva, ali i pojedine institucije, vode protiv medija i medijskih djelatnika. Rekao je da je Koalicija spremna pružati pravnu pomoć medijima i medijskim radnicima u takvoj vrsti sporova.
 
Dodao je i da postupak samoregulacije Vijeća za štampu i online medije u BiH ima svoje značajne prednosti u smislu da rasterećuje i medije i sudove od sudskih sporova. 
 
Puzić-Obradović je kazala da je cilj advokata da novinare poduče o onome šta je bitno ukoliko bi došlo do sudskog postupka, odnosno, šta je to što je relevantno onda kad se sudi novinarima i koji su to standardi koje primjenjuje Evropski sud za ljudska prava.
 
Posebno je podvukla i ulogu novinarki, jer je, kako je istakla, ženama u novinarstvu daleko teže nego muškarcima, te naglasila da se o tome nedovoljno govori. 
 
Maida Bahto Kestendžić, projekt koordinatorica Vijeća za štampu i online medije u BiH, je rekla da je cilj projekta u kojem je osnovana Koalicija medijskih advokata ukazati na prednosti samoregulacijskog mehanizma kao sredstva zaštite medija od tužbi za naknadu štete zbog klevete.
 

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.