Srbija: Svaki peti kupuje novine

Srbija: Svaki peti kupuje novine

Dnevne novine u Srbiji svakog dana kupuje skoro 23% internet korisnika, dok ih u elektronskom izdanju na internetu čita više od 70% korisnika, pokazuju rezultati istraživanja lista Danas o čitanosti dnevne štampe. 

Istraživanje je sprovedeno na web stranici tvojstav.com na uzorku od 319 ispitanika. Od ukupnog broja, 111 ispitanika odgovorilo je da novine kupuje rijetko, dok je 223 ispitanika navelo da dnevne novine na internetu čitaju svakodnevno.

Ispitanici smatraju da dnevnim novinama u Srbiji nedostaje kvaliteta, istraživačkih priča i fotografija. Među odgovorima koje su ispitanici sami dopisivali na pitanje šta nedostaje dnevnoj štampi u Srbiji, izdvajaju se da bi listovi trebalo da budu više objektivni i sa istinitim informacijama, kao i da je potrebno više kvalitetnih, pismenih i obrazovanih novinara.

Cijelu anketu možete pogledati na www.tvojstav.com

Izvor: European Journalism Opservatory