Srbija: Stop prijedlogu zakona koji legalizuje krađu autorskih prava

Srbija: Stop prijedlogu zakona koji legalizuje krađu autorskih prava

U prostorijama Medija centra Beograd održana je konferencija na kojoj se raspravljalo o promjeni Zakona o autorskim i srodnim pravima a na prijedlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Foto: Medija Centar 

Prijedlogom o promjeni se predviđa da se u članu 205. važećeg Zakona o autorskim i srodnim pravima doda stav koji propisuje da lice koje povrijedi pravo odgovara za štetu po opštim propisima naknade. "Smatramo da bi ovako onemogućili ostvarenje prava autora na naknadu štete koju predviđa član 205. uslijed povrede moralnih prava autora. Takođe, član 1. Nacrta predloga predviđa prilično široko postavljenu definiciju po kojoj se autorskim djelom ne smatraju „5) dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter medijskih informacija", navedeno je u peticiji koja je pokrenuta povodom prijedloga promjene Zakona. Medijski radnici smatraju da je riječ o pokušaju degradiranja novinarske i fotografske profesije koja za posljedicu može imati srozavanje kvaliteta sadržaja na štetu medijskih potrošača. 

Na konferenciji za novinare koju je organizovao Centar za razvoj fotografije učestvovali su Udruženje sportskih fotografa, Foto asocijacija Vojvodine, ULUPUDS, Foto savez Srbije, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Povodom prijedloga promjene Zakona, učesnici su istakli kako cijeli svijet ima standarde i kako se autorsko pravo fotografije poštuje, te kako ovaj Zakon mora da štiti autora koji radi o javnom interesu. 

Nino Brajević ispred Udruženja novinara Srbije upozorio je na činjenicu da u lošim uslovima rada, autorska prava predstavljaju posljednju liniju odbrane: "Ne treba govoriti o tome da snimak ili fotografija govore hiljadu riječi, ne treba govoriti o tome da se novinari i medijski radnici često odriču i rade u lošim uslovima, ne dobijaju naknadu za svoj posao, ali poslednja linija odbrane profesije jeste zaštita autorskog djela. Neko vam na kraju ne smije uzeti i autorstvo."

Učesnici konferencije kao i svi medijski radnici i fotografi, pozvani su da i dalje potpisuju peticiju protiv promjene zakona koji bi, ukoliko se mijenja, morao da pojača pozicije onoga što treba da zaštiti, što nije slučaj kod ove inicijative. 

Izvor: MC.rs, Novi Magazin