Građani i novinari u borbi za istinu

Građani i novinari u borbi za istinu

U dvadeset i jednom gradu u Bosni i Hercegovini 8.11. je realizovana javna kampanja "Građani i novinari u borbi za istinu."

Foto: VZS i ONAuBiH

Građanima su u okviru kampanje podijeljeni Kodeks za štampu i online medije BiH, Žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH i magazin Karike, koji realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH. Cilj kampanje je bio upoznati javnost o pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju, pravu građana da se žale na neprofesionalno, netačno i manipulativno izvještavanje štampe i online medija, te važnosti poštovanja prava na slobodu izražavanja i odgovornosti novinara prema javnom interesu.

Kampanju su organizovali Vijeće za štampu u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u Bosni i Hercegovini (ONAuBiH) a  aktivnosti su održane u  Banja Luci, Bihaću, Bijeljina, Bratuncu, Brčko, Cazinu, Čapljini, Foči, Goraždu, Gradišci, Istočnom Sarajevu, Jajcu, Mostaru, Odžaku, Palama, Rudom, Sarajevo, Šamcu, Tuzli, Zavidovićima i Zenici. 

Izvor: VZS