žičara

Polupana stakla i počupano ukrasno bilje na otvorenju prve sarajevske žičare 1959. godine

Neki su putnici na prolaznike pucali iz vazdušnih pušaka, a djeca gađala kamenjem.

Subscribe to RSS - žičara