science journalism

Eksplanatorno novinarstvo kompleksne teme objašnjava na jednostavan način

Potaknuti i kreirati jednu informiraniju i sposobniju javnost.

Subscribe to RSS - science journalism