science journalism

Korištenje naučnih metoda i podataka u novinarstv - kratak osvrt na stanje i trendove u BiH

Društvene nauke su temelj vjerodostojnog znanja koji treba da okupira javnost.

Eksplanatorno novinarstvo kompleksne teme objašnjava na jednostavan način

Potaknuti i kreirati jednu informiraniju i sposobniju javnost.

Subscribe to RSS - science journalism