rasizam i ksenofobija u medijima

Ksenofobija i stereotipi prema Kinezima zbog koronavirusa ne jenjavaju

Problematično izvještavanje o Kinezima nije često. Pogledali smo komentare.

Kad god nam se učini da se govor mržnje povlači iz medija i iz javnog života, on se iznenadno vrati, dajući nam do znanja da je zapravo stalno prisutan, čak i kad nam se čini da ga nema.

Subscribe to RSS - rasizam i ksenofobija u medijima