proaktivna transparentnost

Veća transparentnost institucija ili nova ograničenja u pristupu informacijama

Zakon koji promovira proaktivnu objavu informacija nije bio dostupan na stranicama institucija.

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

Subscribe to RSS - proaktivna transparentnost