mediji i izvještavanje o osobama sa psihičkim poteškoćama

Dr. Alma Džubur Kulenović, psihijatrica na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu daje savjete novinarima o etički korektnom izvještavanju o osobama sa psihičkim teškoćama.
Subscribe to RSS - mediji i izvještavanje o osobama sa psihičkim poteškoćama