kritika

"Televizija se osilila"

Intervju sa TV kritičarkom Brankom Otašević – o televiziji i tv kritici na ovim prostorima danas i nekad.

Subscribe to RSS - kritika