jmbg

JMBG protesti su pokazali da društveni mediji mogu biti odličan alat za organizaciju, komunikaciju i kontrapropagandu.

Poziv bh. medijima da ignorišu političare do usvajanja Zakona o JMBG.

Subscribe to RSS - jmbg