jezičke norme

U BiH je komunikacijski jaz standardizacijama jezika povećavan s ciljem stvaranja što većih jezičkih razlika među etnijama u procesu njihovog nacionalnog samoosvještenja. Komentar Amera Tikveše.
Subscribe to RSS - jezičke norme